Yhdistys ja etäkokoustaminen

Yhdistysten kokouksia on siirretty etäosallistumalla toteutettaviksi, käytännössä siis internetissä toimivia kokousalustoja hyödyntäen. Kokemukset tästä ovat olleet pääosin vähintään tyydyttäviä. Lainsäätäjä on huomioinut poikkeustilanteen myös sallimalla kokousten siirtämisen sääntömääräisen ajan ulkopuolelle, mutta tämä osuus ei poikkeamislaista ollut koko aikaa voimassa. Viimeisimmässä, 30.6.2022 saakka voimassa olevassa laissa kokousten järjestämisaikaa on jatkettu. Myös asiamiehen käyttäminen kokouksissa on määritelty poikkeamislaissa. Uusi sallittu asia on myös sitova ennakkoilmoittautuminen kokoukseen.

Verkkokokous voi asettaa osan jäsenistöstä eriarvoiseen asemaan. Tämän vuoksi lainlaatija on tarkoittanut, että etäosallistuminen ei saa olla ainoa tapa osallistua kokoukseen.

Kokoukselle pitää varata aina myös fyysinen paikka, joka ilmoitetaan kokouskutsussa. Kutsussa voidaan vahvasti suositella kaikille etäosallistumista. Jos kokoukseen tästä huolimatta ilmoittautuu myös fyysiselle kokouspaikalle tulijoita, on paikan päällä järjestettävä kokous toteutettava koronaohjeistuksia noudattaen. On myös huomioitava, että jos etäosallistuminen rajoittaa jollakin tavalla kokoukseen osallistumista (esim. äänestysten suhteen), on näistä rajoituksista mainittava kokouskutsussa.

Vaatimus fyysisen paikan järjestämisestä ei tarkoita hallituksen tai jonkin työryhmän kokousta. Yhdistysten hallitukset ovat perinteisesti pitäneet puhelinkokouksia, joiden päätökset on vahvistettu sitten erikseen esimerkiksi pöytäkirjan allekirjoituksilla.

Jos yhdistys päättää jatkossakin järjestää kokouksia etänä, ja lisätä tämän jatkoa varten sääntöihinsä, on laadittava tarkemmat ohjeet mm. äänestys- ja vaalijärjestelystä.

Asialistan ylläpitämässä jäsenerekisterisovelluksessa on luotettava, salainen äänestysmahdollisuus kaikilla äänestysasetelmilla. Kokouksen järjestäjä avaa äänestyksen ja osallistujat saavat linkin, jonka kautta käyvät äänestämässä. Ääntä ja äänestäjää ei yhdistetä toisiinsa, vaan pelkästään äänioikeuden käyttö merkitään äänestäjän tietoihin ilman tunnistemerkintöjä. Äänestyksen tuloksen voi tulostaa kätevästi paperille tai tiedostoon. (Lisätietoja posti@asialista.net)

Vastaa