Taloudenhoito

Keskeinen vaatimus verovapaasti toimivalle aatteelliselle yhdistykselle on, että sen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittämän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille eikä toiminnan laatu saa olla muutenkaan pääasiassa taloudellinen. Tässä arvioidaan todellista toimintaa, ei sääntöjä tai toimintakertomuksia.

Jos millaisella tahansa yhdistyksellä on vähänkään rahaliikennettä, tulee sovellettavaksi määräykset taloudenhoidosta ja kahdenkertaisesta kirjanpidosta, josta hallitus on vastuussa jäsenistölle ja viranomaisille.

Taloudenhoitoon vaikuttaa se, onko yhdistyksellä arvonlisäverollista toimintaa ja onko yhdistys tuloksestaan verovelvollinen. Suurinta osaa pienistä ja keskisuurista aatteellisista yhdistyksistä eivät verotusasiat koske. Myös työnantajana toimiminen tuo yhdistykselle paljon lisää vastuita, muitakin kuin kirjanpidollisia.

Joka tapauksessa kaikkien yhdistysten on noudatettava kirjanpitoa koskevia määräyksiä.