Päätösvaltaisuus

Kokouksen avaamisen jälkeen todetaan päätösvaltaisuus. Päätösvaltaisuus todetaan heti avaamisen jälkeen, koska ilman päätösvaltaa olevaa kokousta ei ole syytä jatkaa, vaikka asioista voikin aina keskustella. Vanhahtavan sanonnan mukaan todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus, joka usein on sanamuoto myös yhdistyksen säännöissä. Laillisuus tarkoittaa sitä, että kokous on kutsuttu sääntöjen mukaisesti ja päätösvaltaisuus sitä, että paikalla on tarpeeksi päätösvaltaisia osallistujia. Käytännössä päätösvaltaisuus edellyttää myös vaatimusten mukaista koolle kutsumista, joten pelkkä päätösvaltaisuuden toteaminenkin riittää. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi ei tarvitse lukea yhdistyslakia ja sääntöjä, vaan kokouksen avaaja voi olettaa, että kokousväki tietää koolle kutsumista koskevat vaatimukset ja pelkästään kysyy, onko asiaan huomautettavaa.

Kokouksen osanottajien minimimäärä tulee yhdistyslaista. Puheenjohtaja vastaa siitä, että pöytäkirja laaditaan ja pöytäkirjan tarkastaa vähintään kaksi henkilöä. Näin kokouksen toimittamiseen tarvitaan kolme henkilöä. Jos kokouksessa myönnetään tili- ja vastuuvapaus, olisi jonkun osallistujista oltava sellainen, joka on äänivaltainen asiassa. Jos kokouksen osallistujamäärä on näin vähissä, lienee syytä pohtia mistä se johtuu ja mitä pitäisi tehdä.

Nykyinen laki sallii osallistumisen kokoukseen myös teknisen apuvälineen avulla, jos säännöissä on tällaisesta mahdollisuudesta määrätty. Etäosallistumisen mahdollisuutta voidaan rajoittaa esimerkiksi tiettyihin asioihin. Teknisen apuvälineen täytyy olla sellainen, että osallistujan henkilöllisyys voidaan todeta.