Puheenvuorot

Kokouksen aikana osallistujat voivat käyttää erilaisia puheenvuoroja. Puheenjohtajalla on vastuu, että puheenvuoroissa pysytään asiallisina ja asiassa. Etuoikeutetut puheenvuorot annetaan heti edellisen puheenvuoron päätyttyä, eriävät mielipiteet ja ponnet esitetään heti päätöksen julistamisen jälkeen.

Käsiteltävästä asiasta keskusteltaessa käytetään ihan tavallisia keskustelupuheenvuoroja, joita tosin voidaan työjärjestyksessä ohjeistaa ja rajoittaa. Puheenvuoroissa voidaan kannattaa asiaa, tehdä vastaehdotuksia ja muuten vain tuoda käsiteltävästä asiasta esiin uusien näkökulmia.

Keskustelupuheenvuorot annetaan pyytämisjärjestyksessä. Järjestyksestä poiketaan ns. etuoikeutetuissa puheenvuoroissa, jotka annetaan heti edellisen puheenvuoron päätyttyä. Etuoikeutettuja puheenvuoroja ovat kommenttipuheenvuoro ja työjärjestyspuheenvuoro.

Kommenttipuheenvuorossa voi osallistuja kommentoida lyhyesti edellistä puheenvuoroa, esimerkiksi, jos hänelle on esitetty suora kysymys tai esitetyssä asiassa oli selkeästi käsittelyyn vaikuttava virhe. Kommenttia ei saa käyttää varsinaisena puheenvuorona. Kommentti on etuoikeutettu puheenvuoro.

Työjärjestyspuheenvuoro on esitetty tarkemmin kohdassa työjärjestys.

Eriävä mielipide on esitetty tarkemmin tässä.

Eriävällä mielipiteellä poistetaan tai vähennetään vastuuta tehdystä päätöksestä ja varataan oikeus moitekanteen nostamiseen. Oikeus moitekanteen nostamiseen on ilman eriävää mielipidettäkin, jos asian vastustaminen ilmenee esimerkiksi keskustelupöytäkirjasta tai kokouspöytäkirjan äänestystiedoista.

Eriävää mielipidettä ei tarvitse esittää kirjallisena, koska sen sisältö on sama kuin keskustelussa esiin tuotu mielipide. Eriävässä mielipiteessä ei saa esittää uutta näkökulmaa tai uusia perusteluja asiaan.

Myös ponsiesitys esitetään heti päätöksen julistamisen jälkeen täydennyksenä tai toivomuksena huomioitavaksi asian toteuttamisessa. Ponsi ei saa muuttaa varsinaista päätöstä millään tavalla. Ponnen liittämisestä pöytäkirjaan voidaan myös äänestää.

Ponsi ei tarkoita kokonaan uuden asian esille tuomista kokouksen asia- tai esityslistan ulkopuolelta. Kokouksessa esiin tulevat uudet asiat käsitellään normaaleina asioina huomioiden sääntöjen ja yhdistyslain määräykset.