Mitä ja Miksi?

Internetissä on paljon kokoustekniikkaan ja yhdistystoimintaan liittyviä sivustoja. Miksi tarvitaan vielä tämä yksi?

Yhdistystoimintaa yhdistyksille

Internetin syövereissä on paljon virheellistä ja vanhentunutta tietoa. Joistakin lähteistä on kopioitunut virheellistä tietoa, joka edelleen on levinnyt laajasti käytännöiksi yhdistyksiin ja pöytäkirjoihin. Tämä sivusto pyrkii tarjoamaan ajantasaista ja lähes kaikille sellaisenaan soveltuvaa tietoa.

Internetin sivustoista monet on tarkoitettu rajoitetun ryhmän, vaikka vain yhden yhdistyksen käyttöön. Sivusto muodostaa tapauskohtaisen ohjesäännön tai työjärjestyksen, jossa on muiden yhdistysten kannalta tarpeetonta tai soveltumatonta. Kokematon lukija ei heti huomaa, mikä on kaikille yhdistyksille pakollista ja mikä vain yhdelle kohderyhmälle tarkoitettua ohjeistusta.

Pienistä epätarkkuuksista yleensä ei ole mitään haittaa, jos kaikki tietävät mitä oikeasti tarkoitetaan. Särähtää kuitenkin kokoustekniikkaa tuntevien korvissa, kun kuulee päätöksen ”Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi”, vaikka kokoukselle olisi tehty vain asialista eikä lainkaan työjärjestystä.

Toinen hankala kohta on käsite ”puolet annetuista äänistä”. Tähän lasketaan joskus mukaan myös tyhjät ja hylätyt äänet. Kolmantena kiinnittyy huomio käsitteeseen ”yleinen kokous”, jolla usein tarkoitetaan yhdistyksen kokousta. Mm. näihin asioihin löytyy vastaus tältä sivustolta. Epäselvyyttä ja sekaannusta monilla opastajille on myös termeistä tilin-/toiminnantarkastaja ja toiminta-/vuosikertomus.

Joissakin ohjeistuksissa tehdään kokoustekniikasta tarpeettoman tarkkaa. Ohjeistetaan jopa kuinka monta kertaa puheenjohtaja kopauttaa nuijalla eri tilanteissa. Tällaisiin asioihin ei kokoustekniikassa saati kokouksissa ole syytä takertua, vaikka nämäkin rutiinit ovat kivoja. Kokeneille puheenjohtajille muodostuu omia tapojaan, joka on ihan OK, kunhan yleistä kokoustekniikkaa noudatetaan niin, että osallistuminen ja kokouksen seuraaminen on helppoa. Kokouksessa asiat ovat pääosassa eikä siitä saa muodostua puheenjohtajan show.

Toimintaympäristön huomioiminen

Tälle sivustolle kerätään yhdistysten kannalta ajankohtaista tietoa myös toimintaympäristöstä, toimintaan liittyvistä lakiasioista, tietotekniikasta, tietoturvasta ja monesta muusta asiasta. Pieniä niksejäkään unohtamatta.

Verkottuminen

Yhdistystoimijoille on paljon hyötyä yhteistoiminnasta. Yleensä yhdistysten resurssit ovat hyvin rajalliset. Rahat ja aika halutaan käyttää itse toimintaan. Asialistalla on käyttäjäkerho, joka tarjoaa mahdollisuuden verkottua. Edullisella tai ilmaisella tavalla verkottuminen antaa tilaisuuden jakaa tietoa kustannustehokkaasti. Vaikka sivustolla on yhteistyökumppaneita, palvelujen, ohjelmistojen ja vastaavien testaaminen on mahdollisimman puolueetonta ja perustuu aitojen käyttäjien kokemuksiin.

Palvelut

Sivusto tarjoaa palveluja ja toimii linkkinä palvelun tarjoajien ja asiakkaiden välillä.

Ilmaiset ja edulliset palvelut, kuka maksaa?

Tämä sivusto toimii yhdistysten tapaan pääosin talkoilla ja osittain yhteistyökumppaneiden tarjoamien resurssien avulla. Sivustolla on mainoksia ja tarjontaa, mutta se ei vaikuta sivuston mielipiteisiin. Eettisesti kyseenalainen mainonta ja muu tarjonta on rajattu sivuston ulkopuolelle.