Vuosikertomus

Kuten kohdassa Kirjanpito on esitetty, käytännössä lähes kaikki yhdistykset ovat mikroyritykseen verrattavia toimijoita. Kirjanpitolaki ei näissä tapauksissa edellytä yhdistykseltä toimintakertomusta. Selvyyden vuoksi yhdistysten yhteydessä puhutaankin toimintakertomuksen sijaan vuosikertomuksesta.

Vuosikertomus on vapaamuotoinen kuvaus yhdistyksen tilikauden toiminnasta. Vuosikertomuksen avulla informoidaan jäsenistöä ja mahdollisesti sidosryhmiä sekä dokumentoidaan yhdistyksen toimintaa historiatiedon säilyttämistä varten.

Vuosikertomukseen on hyvä kuvata keskeiset, myös pöytäkirjoista löytyvät päätökset ja niiden taustoja, tavoitteet ja niiden toteutuminen, mutta myös yhdistyksen toimintaa vapaamuotoisesti, mahdollisesti kuvien, kaavioiden ja muun havainnollistuksen kera sekä pääasialliset tunnusluvut toiminnasta ja taloudesta.

Tilin-/toiminnantarkastajat arvioivat myös vuosikertomuksen tietojen paikkansa pitävyyden.

Vuosikertomus esitetään yhdistyksen kokoukselle hallituksen kertomuksena kuluneesta tilikaudesta. Yhdistyksen kokous ei päätä vuosikertomuksesta, mutta kokouksessa voidaan siitä keskustella ja selvät virheet hallitus voi korjata jälkeenpäin.