Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on yleensä yhdistyksen jäsenen ainoa velvollisuus yhdistystä kohtaan sääntöjen noudattamisen lisäksi. Jäsenellä ei ole velvollisuutta osallistua mihinkään toimintaan tai suostua yhdistyksen toimihenkilöksi. Jos yhdistys rajoittaa jäsenyyden ehtoja liikaa, saattaa se menettää yleishyödyllisen statuksen ja näin tulee verovelvolliseksi yhteisöksi.

Jäsenmaksu on yleensä voimassa kalenterivuoden. Maksuluokkia voi olla useita eri jäsenryhmille, mutta ryhmän vaatimukset täyttäville maksun on oltava kaikille syrjimätön, saman suuruinen ja tuottaa samat edut.

Kannatusjäseniltä peritään yleensä kannatusmaksua, joka ei tuo kaikkia jäsenen oikeuksia, esimerkiksi äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa.

Vuotuisen jäsenmaksun lisäksi yhdistys voi periä liittymismaksua, jolla jäsen ikään kuin ostaa paikan yhdistyksestä. Lisäksi yhdistys voi kerätä vapaaehtoista lisäjäsenmaksua.

Maksuista päättää yhdistyksen kokous, mutta säännöissä tulee olla huomioitavia määräyksiä jäsenryhmistä ja esimerkiksi vapaa- tai kunniajäsenistä.

Yhdistyslain mukaan jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä häntä kuulematta, jos syynä on jäsenmaksun laiminlyönti. Säännöissä voidaan määrätä, että

  • yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.
  • määrätyn ajan jäsenmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei saa käyttää äänioikeuttaan.

Mikäli säännöissä ei ole muuta määrätty, pelkkä jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei poista jäseneltä oikeutta osallistua yhdistyksen kokoukseen, koska tässä tapauksessa jäsenellä on jäsenmaksuvelka yhdistykselle. Ellei säännöissä muuta ole määrätty, jäsenen oikeudet poistuvat vasta kun yhdistyksen hallitus kumoaa jäsenyyden maksamattomien jäsenmaksujen takia. Tässä yhteydessä kaikkia jäseniä on käsiteltävä samalla tavalla.