Hallinto

Hallinto tarkoittaa yhdistyksessä toimintaa, joka mahdollistaa yhdistyksen olemassaolon ja tarkoituksen toteuttamisen. Hallinto johtaa, ehdottaa ja esittelee, ylläpitää, vastaa ja tekee kaikkea muuta kuin varsinaista toimintaa. Tuloslaskelmassa on oma kohtansa hallinnolle, jotta toiminnan pyörittämisestä aiheutuvat kulut ja tulot saadaan erilleen varsinaisesta, yhdistyksen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta.

Tässä valikossa on esitetty hallinnon alueelle kuuluvia toimintoja. Täsmällistä rajaa hallinnon ja varsinaisen toiminnan välille on mahdotonta asettaa eikä se liene tarpeenkaan.