Purkaminen

Purkamiseen liittyvät blogikirjoitukset:

Lopahtiko toiminta – yhdistyksen purkaminen?

Jos yhdistyksen toiminta syystä tai toisesta hiipuu ja on tarpeen lopettaa, voi yhdistyksen kokous päättää sääntöjensä mukaisesti yhdistyksen purkamisesta. Purkamiseen liittyvistä käytännön toimista vastaa hallitus tai hallituksen tilalle valitut yksi tai useampi selvitysmies. Yhdistys katsotaan puretuksi, kun siitä on tehty merkitä yhdistysrekisteriin.

Jos yhdistys ei käynnistä purkamista, yhdistyksen jäsen tai kuka tahansa muu asianosainen voi hakea rekisteriviranomaiselta yhdistyksen purkamista. Yhdistyksen purkaminen tarkoittaa sitä, että yhdistys lakkaa määrättyjen toimenpiteiden jälkeen olemasta. Yhdistys ei siis voi jatkaa rekisteröitymättömänä, koska silloinhan sillä olisi toimintaa. Esimerkiksi veloista eroon pääsemiseksi yhdistystä ei voi lakkauttaa.

Yhdistys voi ajautua konkurssiin. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyslaissa ei ole osakeyhtiölain tapaista varojen vähyyttä koskevaa sääntöä.

Rekisteriviranomainen voi määrätä yhdistyksen poistettavaksi rekisteristä, jos yhdistyksestä viimeksi yhdistysrekisteriin tehdystä ilmoituksesta on kulunut vähintään kaksikymmentä vuotta eikä muutoin ole syytä olettaa yhdistyksen toiminnan jatkuvan.

Aktiivisesti toimiva yhdistys voidaan alioikeuden päätöksellä lakkauttaa tai sille voidaan antaa varoitus tai väliaikainen toimintakielto.

Jos puretulla yhdistyksellä on omaisuutta, on se luovutettava säännöissä mainittuun tarkoitukseen. Jo se ei ole mahdollista, omaisuus on luovutettava vastaavaan tarkoitukseen.

Asiasta lisää uudemmassa blogitekstissä.