Toiminta

Yhdistystoiminta ei ole pelkkää hallintoa, taloutta ja kokoustamista. Varsinainen toiminta on se, miksi yhdistys on olemassa ja se voi olla melkein mitä tahansa hyväksyttyä toimintaa. Toiminnan myötä tulee huomioitavaksi sitä koskevat laita määräykset. Tälle sivulle on koottu eräitä huomioitavia asioita, jotka tarvittaessa on pakko huomioida. Teksti ei ole suoraa lakitekstiä vaan tarkoitettu ohjaamaan oikean lain suuntaan.

Kuluttajaturvallisuuslaki

Kuluttajaturvallisuuslain tavoite on nimensä mukaisesti mm. varmistaa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuutta ja ennaltaehkäistä vaaroja. Laki tulee sovellettavaksi, jos yhdistys tarjoaa palveluja ilmaiseksi tai maksusta kuluttajien käytettäväksi. Laissa on mainittu palveluja, joista on annettava viranomaisille ilmoitus ennen tarjoamisen aloittamista.

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan ”Palvelun tarjoajalla ei tarkoiteta myöskään yhdistystä tai muuta yhteisöä siltä osin kuin se tarjoaa palveluja jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa”. Tämä rajaa mm. jäsenilleen toimintaa tarjoavat urheiluseurat lain soveltamisen ulkopuolelle. Toki myös näissä tapauksissa toimijalla kannattaa olla vastuuvakuutus ja osallistujilla oma vakuutusturvansa kunnossa.

Kokoontumislaki

Jos yhdistys aikoo järjestää yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden, on huomioitava kokoontumislain määräykset. Mielenosoitus rinnastetaan laissa yleiseen kokoukseen. Kokoontumine on järjestettävä rauhanomaisesti, turvallisuutta vaarantamatta ja oikeuksia loukkaamatta ilman huomattavaa haittaa ympäristölle.

Lain tarkoittamasta kokoontumisesta on ilmoitettava suullisesti tai kirjallisesti kokouspaikan poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokoontumista. Kokoontua saa ulkona yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muussa soveltuvassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lupaa. Omistaja tai haltija voi rajoittaa tällaisen paikan käyttämistä kokoontumiseen, jos siitä on odotettavissa kohtuutonta haittaa.