Kirjanpito

Yhdistyslaki ottaa kantaa kirjanpitoon vain hyvin lyhyesti: ”Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty”. Yhdistykselle on tärkeätä, että ainakin jotkut hallituksessa tuntevat kirjanpidon perusteet, jotta voivat arvioida kirjanpidon oikeellisuutta ja taloudellista tilaa.

Yhdistyksen kirjanpidosta säädetään kirjanpitolaissa. Jokainen yhdistys on lain mukaan kirjanpitovelvollinen ja kirjanpito on tehtävä kahdenkertaisena. Yhdistys (mikroyritys) saa laatia tilinpäätöksen maksuperusteisesti, jos se ei ole konsernin emo ja yhdistyksessä ylittyy enintään yksi seuraavista:

  • taseen loppusumma on alle 350 000 euroa
  • liikevaihto alle 700 000 euroa
  • palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Kirjanpito käytännössä

Kirjanpidon osia ovat tilinpäätös ja tase sekä tapahtumat dokumentoiva päiväkirja ja tililuettelo. Lisäksi voi olla pääkirja, päiväpääkirja ja muita dokumentteja. Jos tietää, mitä nämä tarkoittavat, on jo hyvin perillä kirjanpidosta.

Pienissä verotonta toimintaa harjoittavissa yhdistyksissä harvoin on tilitapahtumia, jotka vaatisivat erityisen syvää asiantuntemusta. Tulojen ja menojen jaksottaminen ja omaisuuden poistot ovat ehkä tarpeen todellisen taloudellisen tilanteen hahmottamiseksi.

Tilinpäätöksen allekirjoittaa toimivaltainen ja päätösvaltainen hallitus ja allekirjoittamisesta tehdään merkintä hallituksen pöytäkirjaan. Jos kaikki hallituksen jäsenet eivät ole paikalla, ei heidän nimiään tarvitse etsiä jälkeenpäin. Toiminnasta vastuussa oleva hallitus on vuodenvaihteessa voinut vaihtua, myöskään näiden nimiä ei tilinpäätökseen tarvitse etsiä. Nimien puuttuminen ei kuitenkaan poista tai vähennä tilivelvollisten vastuuta taloudenhoidosta ja kirjanpidosta.

Tilinpäätösasiakirjat tulee sitoa yhdeksi dokumentiksi, jossa on tuloslaskelma ja tase sekä tililuettelo. Tililuettelon esitystapaa ei ole määrätty. Sitominen hoituu helposti niin, että A4-kokoiset arkit nidotaan reunasta yhteen, päälle taitetaan kanneksi A3-kokoinen arkki ja kansi liimataan riittävästi kiinni nidottuihin arkkeihin.

Tilinpäätöksen yhteyteen voi olla tarpeen liittää liitetietoja, joista selviää kirjanpitoon liittyviä erityisiä tapahtumia, kuten joidenkin merkittävien erien sisältö ja perustelut joillekin tilitapahtumille.

Pienehkö yhdistys voi melko helposti hoitaa kirjanpidon itsekin. Peruskirjanpito on varsin helppoa ja opittavissa nopeasti. Hyvin pienellä yhdistyksellä voi riittää taulukkolaskenta tai vihkomuotoinen, täysin manuaalinen kirjanpito. Monilla on vankka kokemus kirjanpidosta, vaikka varsinainen päätyö ei sitä olisikaan. Toisaalta jokainen ammatikseen taloudellisten asioiden kanssa toimiva ei välttämättä tunne yhdistysten kirjanpitoa tai osaa tehdä tilinpäätöstä. Monet tahot järjestävät yhdistysten taloudenhoitajille ja hallituksen jäsenille koulutusta, jota kannattaa hyödyntää.

Jos kirjanpito tuntuu vaikealta, on hyvissä ajoin käännyttävä osaajien, jopa ammattilaisten puoleen. Yhdistys on heikoilla, jos kirjanpito ja tilin-/toiminnantarkastus on asiantuntemattomissa käsissä. Sotkujen selvittäminen voi tulla kalliiksi. Jos yhdistyksen toimintaan liittyy palkanmaksua, isoja investointeja, arvonlisäverollista toimintaa tai muuta ulkopuolisiin tahoihin liittyvää merkittävää taloudellista vastuuta, on syytä varmistaa, että kirjanpitäjä ja tilin-/toiminnantarkastajat ovat asiansa osaavia.

Tällä sivustolla on tarjolla palveluna ohjelmisto, jolla yhdistyksen vaativakin kirjanpito hoituu melko vaivattomasti. Tarjolla on myös apua kirjanpidon kysymyksiin, kuten muihinkin yhdistysten ongelmiin.