Toiminnan kehittäminen

Toiminnan kehittämiseen liittyvät blogikirjoitukset:

Yllätetäänkö yhdistyksesi?

Facebookissa esiintyminen

Yhdistyksen toiminnassa on vaihtelua. Jonkin projektin aikana toiminta voi olla innostunutta ja yhdensuuntaista. Väistämättä tulee tilanteita, että toiminta vähenee, pahimmillaan innostus lopahtaa ja toimijoita on vaikea saada kokoon. Jos yhdistyksellä nähdään olevan tilausta, aktivoiminen vaatii oivallusta ja vaivannäköä.

Hiipuminen ja sen syyt

Toiminta voi vähentyä ulkoisesta syystä ja luonnollisella tavalla, kuten monelle haja-asutusalueen yhdistykselle on väen vähetessä käynyt. Syynä voi olla myös toiminnan kohteiden muuttuminen. Näissä tapauksissa kannattaa ajoissa pohtia, miten toimintaa muutetaan tai ajetaan alas. Kysymykseen tulee yhdistyksen purkaminen. Myös yhdistysten liittäminen toisiinsa tapahtuu käytännössä toisen yhdistyksen purkamisen kautta.

Jos toiminnan hiipumiselle ei ole ulkoista syytä, täytyy yhdistyksen hallituksen pohtia, mistä innostuksen väheneminen johtuu. Onko syy huonosti hoidetussa toiminnassa, ristiriidoista asioiden ja henkilöiden välillä, huonossa viestinnässä vai missä? Onko puutetta hallintoon vai varsinaiseen toimintaan osallistuvista? Onko totuttu odottamaan valmista, kun joku on aina tehnyt kaiken valmiiksi?

Kehittämistilaisuudet

Kaikki yhdistystoiminnan tilaisuudet ja tilanteet ovat osaltaan kehittämismahdollisuuksia. Talkoolaisten pitää tuntea itsensä arvostetuiksi ja uusien jäsenten tervetulleiksi. On tärkeätä saada yhdistyksen kokoukset keskusteleviksi. Tarkasti valmiiksi laaditut suunnitelmat ja pohjustetut henkilövalinnat saavat kokouksen osallistujat turhautumaan. Muodolliseen kokoukseen ei tarjoilun takia montaa kertaa väki tule. Tuulettaminen ja ideoiden lennättely on enemmän kuin hyödyllistä. Erilaisia näkemyksiä ei kannata pelätä. Ihmiset eivät saa riidellä, vaikka asioista erilaisia näkemyksiä olisikin.

Yhdistyksessä voi käyttää yritysmaailmasta tuttuja tekniikoita asioiden kehittämiseen. Kehittämistilaisuus on eri asia kuin asioista päättävä kokous, nimettäköön vaikka kehittämispalaveriksi. Myös kehittämistilaisuuden valmistelu on välttämätöntä. Apuna voi käyttää ulkopuolista tukihenkilöä, joka osaa katsoa asioita ilman ennakkoasennetta.

Henkilövalinnat

Yhdistyksen kannalta tärkeimpiä päätöksiä ovat henkilövalinnat. Kannettu vesi ei sanonnan mukaan kauan kaivossa pysy. Houkuttelemalla, painostamalla, velvoittamalla toimintaan osallistuvia voi tulla, mutta sillä ei ole jatkuvuutta.

Hyvä tapa aktivoida toimijoita, on henkilökohtainen yhteydenotto potentiaalisiin henkilöihin. Takarivissä voi olla ujostelevia henkilöitä, jotka eivät ehdota itseään, mutta pienellä suostuttelulla tulevat mukaan ja ovat aktiivisia.

Suostuttelussa huono lähtökohta on vähättely; ”Kunhan suostut hallitukseen, ei siinä mitään tarvitse tehdä, jos ei ehdi.” tai ”Jos edes varajäseneksi, ei tarvitse osallistua.” Tällainen kuulostaa suorastaan kiellolta toimia aktiivisesti. Parempi on tarjota uraputkea ”Aloitat ensin varajäsenenä ja sitten ensi vuonna varsinaisena jäsenenä, eikös vaan!”

Kriisit

Yhdistys voi ajautua varsin pienestäkin asiasta kriisitilanteeseen. Silloin osallistujien välillä on vakavia ristiriitoja, joita puidaan jopa julkisesti, nimillä tai nimettömästi. Kriisitilanne saattaa tarvita ulkopuolista apua tai väliaikaisen toimintakatkoksen. Jos syy on selvästi paikallistettu, voi sen hoitaminen ratkaista tilanteen.

Ongelmat henkilöiden välillä ratkeavat, kunhan osalliset saadaan saman pöydän ääreen; tarvittaessa välimiehen kanssa. Huono vaihtoehto on, että fiksummat antavat periksi ja jättävät yhdistyksen ja sen tarkoituksen vääriin käsiin. Ristiriitojen selvittämisessä tulee hakea asioihin ratkaisuja, ei riitojen voittajia. Parhaimmillaan jokainen tuntee voittaneensa.

Jos kriisi johtuu epäillyistä tai todetuista väärinkäytöksistä, tulee asia käsitellä asianmukaisessa järjestyksessä ja määräysten mukaisesti. Haudatut asiat jäävät pinnan alle ja nousevat väistämättä jossakin vaiheessa uudelleen esiin. Rikollista menettelyä ei tule hyväksyä, mutta epähuomiossa tehdyt virheet ovat inhimillisiä.