Lahjoitusten käsittely

Yhdistysten tulot kertyvät erilaisista lähteistä ja niistä saatavista eristä. Useimmiten säännöissä mainitaan rahoitusmuotona myös testamentit ja lahjoitukset. Lahjoitusten ja lahjojen ero on lähinnä se, että lahja ansaitaan tavalla tai toisella ja sen arvo on pieni. Lahjan taustalla voi olla jokin saavutus tai merkkipäivä, mutta lahjoitus on usein lähestulkoon yllätys ilman erityistä aihetta. Merkittäviä lahjoja käsitellään kuten lahjoituksia.

    • Miten yhdistyksen tulisi käsitellä lahjoituksia?
    • Miten lahjoitus merkitään kirjanpitoon?
    • Täytyykö lahjoituksen käyttöä eritellä?
    • Mitä, jos lahjoitukseen liittyy ehtoja eikä niitä voida enää noudattaa?
    • Mitä jos lahjoitus ei ole selvää rahaa, vaan tavaraa tai kiinteää omaisuutta?

Lisätietoja uudelta sivulta Lahjoitukset.

Yllätetäänkö yhdistyksesi?

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry joutui pulaan, kun aktiivinen toiminnanjohtaja menehtyi yllättäen. Puolen miljoonan liikevaihtoa pyörittäneen yhdistyksen asiakirjat jäivät salasanojen taakse ja vain osa onnistuttiin avaamaan. Asia tuli julkisuuteen, kun ongelman taloudellinen merkitys oli suuri ja kosketti laajaa ryhmää eri toimijoita.

Keskeisen henkilön menehtyminen tai muuten tuleminen pysyvästi tai pitkäaikaisesti estyneeksi, ei ole ainoa tilanne, johon tulisi varautua; inhimillinen virhe, konerikko, tulipalo, varkaus, luonnonilmiöt voivat tuhota tai tehdä käyttökelvottomaksi paperilla tai millä tahansa välineellä olevaa tietoa. Yllättäen tuleva putkirikko tai tulva voi tuhota huolella kootun arkiston, jos säilytyspaikka joutuu tuhon kohteeksi. Vakuutuskaan ei voi korvata ainutkertaisia arvoja.

Jatka lukemista ”Yllätetäänkö yhdistyksesi?”

Käteiskassa ja käteismyynnit

Sivustolle tuli kysymys käteiskassan käsittelystä ja yleensä käteismyyntien toteuttamisesta. Kysyjälle annetun vastauksen perusteella laadittiin sivu, joka lyhyesti kertoo Asialistan aktiivien näkemyksen asiasta.

Vastaus koskee yleishyödyllistä ja pienimuotoista toimintaa. Laajentuessaan myyntiin saattaa tulla sovellettavaksi arvonlisävero ja tuloksen verotettavuus. Lisäksi elintarvikkeiden, alkoholin ja monien muiden asioiden myyntiä koskevat omat määräyksensä.

Jatka lukemista ”Käteiskassa ja käteismyynnit”