Rahoitus

Harvemmin yhdistyksen tuloiksi riittää pelkkä jäsenmaksun kerääminen. Lainsäätäjä on tämän huomioinut ja sallii yleishyödyllisille yhdistyksille rahanhankintaan tapoja, joita esimerkiksi yksityiset henkilöt eivät saa käyttää.

Rahankeräys

Rahan keräämistä vastikkeetta säätelee rahankeräyslaki. Lupa rahankeräykseen voidaan myöntää mm. Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Rahankeräykseksi ei katsota sitä, että yhdistys säännöissä ilmoittaa ottavansa vastaan testamenttilahjoituksia.

Rahankeräys voi olla tavallinen rahankeräys tai pienkeräys. Pienkeräyksellä saa kerätä korkeintaan 10000 euroa ja kesto saa olla korkeintaan 3 kuukautta ja keräyksiä saa olla korkeintaan kahdesti kalenterivuoden aikana. Poliisilaitos tarkastaa ja hyväksyy pienkeräyksen tilityksen.

Arpajaiset

Jos yhdistys järjestää tavara-arpajaiset, joissa palkintoja määrää sattuma enemmän kuin osallistujien osaaminen tai muu suoritus, tulee sovellettavaksi arpajaislaki. Sama laki, joka säätelee isompaakin peluria, Veikkaus Oy:tä. Lain mukaan arpajaiset saa toimeenpanna rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa. Lähtökohtaisesti arpajaisiin tarvitaan viranomaisen antama lupa.

Edellä kuvatun lainen yhteisö tai säätiö saa toimeenpanna ilman erityistä lupaa pienarpajaiset, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 3 000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa. Pienarpajaisten tuotto tulee käyttää yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen. Pienarpajaisten tilitys on tehtävä viipymättä tilaisuuden päättymisen jälkeen. Tilitystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos arvat on myyty vain arpajaiset toimeenpanevaan yhteisöön kuuluvien henkilöiden kesken.

Työyhteisö ja vakiintunut harrastusryhmä voi ilman erityistä lupaa ja tilitysvelvollisuutta järjestää jäsentensä keskuudessa virkistys- tai harrastustoimintansa tai yleishyödyllisen toiminnan edistämiseksi miniatyyriarpajaiset, joissa arpojen yhteenlaskettu arvo ei ylitä 500 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa.

Arpajaislaissa määrätään myös bingopelin järjestämisestä. Bingopeliä varten on vahvistettava säännöt ja palkintojen enimmäisarvo on rajattu.

Tavaroiden myynti

Yhdistys voi harjoittaa kauppaa siinä kuin mikä tahansa yhteisö, yksityinen tai yritys. Jos liiketoiminnasta tulee päätarkoitus, menettää yhdistys yleishyödyllisen statuksen. Tämä kannattaa selvittää verottajalta hyvissä ajoin, ettei yhdistykselle tule yllätyksiä voiton verotuksen tai arvonlisäverotuksen osalta.