Pankkitilit

Käytännössä kaikkien yhdistysten kaikki rahatapahtumat kannattaa pyrkiä hoitamaan pankkitilien kautta. Tästä seuraa luonnollisesti kuluja, mutta tiliotteiden avulla rahaliikenteen seuranta on täsmällistä ja kassan riskeiltä vältytään. Käteisen käyttö kannattaa minimoida myös myyntitapahtumisssa hyödyntämällä korttimaksuja ja mobiilimaksutekniikoita.

Rekisteröidylle yhdistykselle voi avata oman pankkitilin. Rekisteröimättömän yhdistyksen (esimerkiksi luokkatoimikunnan) pankkitili on myös mahdollinen, mutta se on aina jonkun henkilön oma.

Pankkitiliin liittyy käyttöoikeudet ja niiden hallinta. Hallituksen pitää määritellä mitä tileja yhdistyksellä on ja kuka niitä käyttää.Toiminnantarkastaja valvoo, että asiat hoidetaan määräysten mukaisesti. Erot eri pankkien välillä ovat pieniä ja seuraavia ohjeita voi soveltaa käytännössä kaikkiin tapauksiin.

Tilin avaaminen

Uuden pankkitilin avaamisesta tarvitaan yhdistyksen taloudesta vastaavan hallituksen päätös. Samalla kun hallitus päättää mihin pankkiin ja millaisen tilin avaa, tulee päätettäväksi myös kenelle ja millaiset tilin käyttöoikeudet myönnetään ja kenen tehtäväksi annetaan tilin avaaminen.

Tilin avaaminen voidaan pöytäkirjaan kirjata esimerkiksi näin:

Kokouksen asia 5. Hallitus päätti avata yhdistykselle käyttötilin Lonsalan Paikallispankkiin. Tilin avaa taloudenhoitaja Teppo Tarkka. Tilin laaja käyttöoikeus on taloudenhoitajalla (Teppo Tarkka) ja sihteerillä (Maija Marginaali). Tiliin ei liitetä maksukortteja ja tiliote otetaan sähköisenä. Taloudenhoitaja tulostaa tiliotteen kuukausittain kirjanpidon tositteeksi.

Jos yhdistyksellä ei ole pankissa ennestään asiakkuutta, pankki yleensä vaatii näyttöä myös yhdistyksen rekisteröimisestä eli tarvitaan yhdistysrekisteriote ja säännöt. Lisäksi tarvitaan pöytäkirja tai pöytäkirjanote tilin avaamispäätöksestä.

Kätevintä on poiketa paikallisessa konttorissa, vaikkakin se on nykyään helpommin sanottu kuin tehty. Pankkien kanssa voi tilin avaamisesta keskustella myös kirjeitse, sähköpostilla tai puhelimessa. Yhteydenottotapa ja tarkemmat ohjeet löytyvät pankin nettisivuilta.

Tilinkäyttöön oikeutettujen vaihtuessa muutokset tulee välittömästi ilmoittaa pankkiin. Tähän löytyy myös ohjeita pankin sivustolta tai konttorista kysymällä.

Muut pankkipalvelut

Yhdistykselle voi tulla kysymykseen muista pankkipalveluista esimerkiksi kiinteistön ostamiseen tai myymiseen liittyvät asiantuntijapalvelut tai vaikka tallelokero. Kannattaa selvittää oman pankin tarjonta ja syventää yhteistyötä. Pankki voi suotuisassa tapauksessa tukea yhdistystä tarjoamalla kahvit tai muuten osallistua yhdistyksen tilaisuuteen. Joskus pankit tukevat myös paikallisia tempauksia, joissa samalla saavat positiivista näkyvyyttä.