Yhdistys, tapahtuma ja vastuut

Jos yhdistys järjestää tapahtuman tai tarjoaa jotain toimintaa, millainen vastuu siitä syntyy, miten vastuu tulisi huomioida? Esimerkiksi, mitä yhdistyksen tapahtuman kannalta tarkoittaa tämä lisäys tapahtumakutsussa: “Tapahtumaan osallistuminen omalla vastuulla. Muista huolehtia omasta vakuutusturvastasi!

– Ei tuo tarkoita oikeastaan mitään. Toivottavasti ei ainakaan sitä, että yhdistys täysin laiminlyö oman huolellisuusvelvoitteensa. Vakuutusturvan osalta parempi olisi ehkä ilmoittaa, että “Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta.” Tälläkään ei sinänsä ole suurta merkitystä, mutta tuo selvästi esiin, että järjestäjä ei ole ottanut vapaaehtoista tapaturmavakuutusta. Näistä lisätietoja löytyy kaikista vakuutusyhtiöistä. Vakuutus voidaan rajoittaa koskemaan myös esimerkiksi talkoisiin osallistuvia tai vain yhdistyksen jäseniä. Tapaturmavakuutuksen lisäksi voi tulla kysymykseen vastuuvakuutus.

– Mitä huolellisuusvelvollisuus käytännössä tarkoittaa?

– Kuluttajaturvallisuuslain 2 luvun 5 pykälä sanoo, että “Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestäjä osaltaan huolehtii, esimerkiksi että tarvittaessa

– riskien arviointi on tehty ja sen mukaiset vakuutukset ovat voimassa.

– paikalla on ensiaputaitoista henkilökuntaa ja valmiudet hälyttää tarvittaessa lisäapua.

– paloauto tai ambulanssi pääsee tapahtumapaikalle. Tämä voi vaatia esimerkiksi pysäköinnin ohjausta.

– jos esim paistetaan avotulella makkaraa, tarvitaan sammutusvälineitä. Myös talvella esimerkiksi jonkun osallistujan vaate voi syttyä tuleen. Kesällä on varauduttava enemmänkin tulen sammutukseen.

– jos tapahtumassa on mahdollisuus eksymiseen tai reitiltä harhautumiseen, on opastukseen kiinnitettävä erityistä huomiota ja tarvittaessa suunniteltava varmistus, että kaikki löytävät perille.

– tapahtuma jäällä voi edellyttää jään kantavuuden selvittämistä ja ohuen jään alueiden merkitsemistä.

– elintarviketurvallisuus ja muut vastaavat asiat on huomioitu.

– kaikenlaiset tapahtuman edellyttämät luvat on olemassa.

– järjestyshäiriöihin on varauduttu, jos esimerkiksi tapahtumassa tai sen lähistöllä on alkoholitarjoilua tai tapahtuman luonteen vuoksi paikelle voi tulla häiritsijöitä.

– lähistöllä oleva vesistö, jyrkkä rinne tai muu vaarallinen paikka on selvästi merkitty ja tarvittaessa erityisen valvonnan piirissä. Järjestäjä ei tietenkään vastaa tapahtuma-alueen ulkopuolisista asioista, mutta esimerkiksi lisääntyvän liikenteen ja pysäköinnin varalta voi ilmoittaa poliisille mahdollisista poikkeustilanteista.

– ulkomaalaiset osallistujat on huomioitu todennäköisessä ja tarvittavassa laajuudessa.

– lapsille suunnatussa tilaisuudessa voi tulla huomioitavaksi erityisiä asioita.

Hyvä tapa ennakoida turvallisuusriskejä on keskustelu kokeneiden tapahtumajärjestäjien ja viranomaisten kanssa. Riskien vähättelyä on joka tapauksessa vältettävä, mutta aivan kaikkeen on vaikea varautua. Myös Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) nettisivuilta ja suoraan kysymässä saa lisätietoja.

Kuluttajaturvallisuuslain 2 luvun 7 pykälä määrää, että joistakin palveluista ja tapahtumista on laadittava erityinen turvallisuusasiakirja. Jos tapahtuma sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.

– Millainen tapahtuma voisi käytännössä olla?

– Sellainen, johon on odotettavissa poikkeuksellinen yleisömäärä tiloihin ja muihin olosuhteisiin nähden. Some voi levittää kutsua laajallekin ja iso yleisömäärä voi tulla järjestäjille yllätyksenä. Silloin tilanteeseen on reagoitava heti, esimerkiksi ottamalla yhteyttä poliisiin. Vaaraa aiheuttava tilanne voi laissa mainittujen palveluiden lisäksi olla joku kiivasta suhtautumista aiheuttavaa asiaa käsittelevä tilaisuus tai esimerkiksi erityisen iso ilotulitus.

– Mikä on osallistujen oma vastuu?

– Osallistujan vastuu koostuu pääosin yleisesti asiallisesta ja tavanomaisesta toiminnasta ja järjestäjien ohjeiden noudattamisesta.

– Mitä muuta olisi huomioitava?

– Jotkin kunnat ovat julkaisseet ja jopa perehdyttäneen paikallisia toimijoita julkaisemalla erityisen ohjeen tapahtumien järjestäjille. Tällaista kannattaa kysyä oman kunnan hallinnosta. Jos sellaista ei ole, voi ehdottaa sellaisen laatimista. Paikallisen ohjeen hyvä puoli on, että siinä huomioidaan paikalliset olosuhteet, viranomaisten yhteystiedot ja vastaavat asiat.