Syksy ja talousarvio saapuvat

Syksy on seuraavan vuoden toiminnan suunnittelun aikaa. Toimintaa ja sen rahoitusta pohtii hallitus tai erikseen asetettu työryhmä. Hallitus ei laadi talousarviota, vaan talousarvioehdotuksen. Lopullisesta toiminnan suunnitelmista päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous voi päättää talousarviosta mitä tahansa, mutta yleensä yhdistyksen kokouksen päättämät muutokset hallituksen hyvin valmistelemaan ehdotukseen ovat pieniä. Hallitus on osaltaan kuunnellut jäsenistöä jo ehdotuksen laatimisen yhteydessä ja varmistanut yksityiskohtia, kuten resurssien riittävyyden suunnitelmien toteuttamiseen.

Yhdistysten talousarviot laaditaan niin, että menot ja tulot täsmäävät ja tavoiteltava taloudellinen tulos on nolla. Tämä on hyvä lähtökohta, koska sääntöjen ja yhdistyslain mukaan yhdistyksen ensisijainen tavoite ei saa olla voiton tai taloudellisen hyödyn tuottaminen. Rahoitusta on kuitenkin kerättävä niin, että tuloja on enemmän kuin menoja, jos pitemmän aikavälin suunnitelmissa on vuosia, jolloin menot ylittävät tulot. Talousarviossa kertyvä voitto suunnitellaan silloin rahastoitavaksi. Rahastolla tulee olla jokin tarkoitus ja tavoite.

Tilinpäätös saattaa osoittaa voitollista tulosta, vaikka talousarviossa tulot ja menot olisivat olleet tasan. Voittoa tai tappiota syntyy, kun kaikkia menoja ja tuloja ei voida ennakoida tarkasti. Satunnaiset voitot kirjataan Tilikausien voitto/tappio-tilille, josta katetaan vastaavasti satunnaiset tappiot. Jos ero talousarvioon on muodostumassa epätavallisen suureksi, täytyy hallituksen ryhtyä toimenpiteisiin. Menoja on leikattava tai muuten suunnitelmia muutettava. Joskus voi olla tarpeen erityisen lisätalousarvion esittäminen ylimääräiselle yhdistyksen kokoukselle tai syyskokoukselle.

Jos kesken tilikauden huomataan, että talousarviosta poiketen tuloja on kertymässä arvioitua selvästi enemmän, ei hallitus voi omin päätöksin ryhtyä menojen lisäämiseen. Tilinpäätös voi ja saa poikkeuksellisesta syystä olla voitollinen ja perustelluissa tapauksissa myös tappiollinen. Yhdistyksen kokous päättää myöhemmin, antaako tilanne aihetta talouden arvioimiseen uudelta pohjalta.

Suunnitelmallisesti voitollista talousarviota on tarkasteltu tämän sivuston Talous-osiossa.