Vallankaappaus yhdistyksessä!

Aiempaan artikkeliin liittyvänä asiana tuli esiin pelko, että yhdistyksessä tapahtuu vallankaappaus. Vallankaappauksella tarkoitetaan tässä demokraattista tapaa ottaa asemia yhdistyksessä niin, että se yllättää toisenlaista linjaa edustavan hallituksen tai muun johdon. Tällaisista vallankaappauksista on olemassa todellisia esimerkkejä isoissakin yhdistyksissä.

Toivottu vallankaappaus

Useimmat Suomen tuhansista yhdistyksistä ovat täysin päinvastaisessa tilanteessa. Toimijoita ei liiemmälti ole eikä osallistujia ei tahdo löytyä edes yhdistyksen kokouksiin. Johto suorastaan toivoo aktiivista ja asiallista vallankaappausta.

Kehittävä vallankaappaus

Joissakin tapauksissa aktiivisessakin yhdistyksessä vallankaappaus voi olla tarpeellinen ja yhdistyksen asialle hyödyksi. Jos yhdistyksen hallinto toimii enemmistön tahdon vastaisesti tai ei muuten ole pystynyt ylläpitämään jäsenistönsä luottamusta, on paikallaan vaihtaa ainakin osa hallinnosta. Yhdistystä voi rasittaa hallinto, joka ei itsekkäistä syistä halua tai osaa antaa muille tilaa. Yhdistys voi olla elämäntehtävä, josta ei osata luopua suosiolla.

Ryöstävä vallankaappaus

Vallankaappaajat voivat olla itsekkäällä asialla. Jos yhdistyksellä on paljon varoja, muita omistuksia tai muuta arvokasta, voi se kiinnostaa niistä hyötymään pyrkiviä. Pelkästään laaja jäsenkunta ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet voivat olla kiinnostuksen kohde. Demokraattinen vallankaappaus ei tässäkään tilanteessa ole laiton, mutta toimilla sen jälkeen saattaa olla vaikutusta moneenkin asiaan.

Vallankaappauksen tarpeen ehkäiseminen

Vallankaappausta tai tarvetta sellaiseen yhdistys voi ehkäistä hyvin monilla tavoilla. Monien yhdistysten säännöissä on määräyksiä puheenjohtajan toimikausista ja hallituksen erovuoroista. Nämä on säädetty siksi, että kokouksissa aidosti harkittaisiin, tarvitaanko henkilövaihdoksia.

Henkilövaihdos ei ole näyttö epäluottamuksesta! Yhdistyksen tulee huolehtia, että uutta hallintoon kykenevää väkeä on kasvamassa erilaisten luottamustehtävien kautta. Hyvä on huomioida myös tehtävien kierrättäminen. Jospa puheenjohtaja ja sihteeri tai hallituksen jäsen ja varajäsen vaihtavat tehtäviä, ellei uusia henkilöitä ole tarjolla.

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano voi vaihdella myös määrällisesti, jos säännöt sen sallivat. Se on hyväksikin, jotta toiminnan vähentyessä voidaan hallitusta pienentää ja toisaalta aktiivisessa toiminnassa hallitukselle saadaan suora yhteys eri toimintoihin tuomalla siihen lisää jäseniä.

Vallankaappaukselta suojautuminen

Vallankaappauksilta yhdistys voi suojautua esimerkiksi porrastamalla osallistumisjärjestelmänsä. Eräs tapa on muodostaa liitto, jonka jäseninä ovat esimerkiksi alueelliset tai muuten rajalliset yhdistykset. Liittomuotoisessa yhdistyksessä valtaa käyttävät jäsenyhdistysten edustajat. Tällöin vallankaappausta suunnittelevien olisi saavutettava enemmistö ensin useammassa yhdistyksessä. Tämä kaksinkertainen keskiarvoistaminen yleensä tekee toiminnasta ennustettavampaa, mutta myös vahvistaa ja tukee olemassa olevaa toimintaa.

Eräs laillinen tapa suojautua yllätyksiltä on edellyttää kokouksen osallistujilta ennakkoilmoittautumista. Näin yhdistyksen johto saa käsityksen, ketkä paikalle ovat tulossa ja voi tarvittaessa etukäteen yrittää juntata mieleisiä päätöksiä asioista. Tällainen politiikassa käytetty menettely on kyseenalainen eikä yleensä hyvään johda. Keskeisistä kysymyksistä on tosin hyvä olla jokin ehdotus olemassa, jotta kokous saa päätöksiä tehtyä. Tällainen on esimerkiksi tilin- tai toiminnantarkastajan valinta. Hallitus voi etukäteen varmistaa, onko nykyinen valmis jatkamaan – siltä varalta, että kokouksessa ei tule muita ehdotuksia.

Paras tapa välttyä yhdistyksen äkkinäisiltä ja repiviltä suunnan muutoksilta on avoin, aktiivinen ja tasapuolinen toiminta pitäen yhdistyksen olemassaolon tarkoitus kirkkaana mielessä. Yhdistys tarvitsee kantavia voimia, joiden varassa toiminnan vaihteluista selvitään, mutta myös uusia ajatuksia ja vireyttä. Erilaisia mielipiteitä, jopa ristiriitoja on lähes jokaisessa yhdistyksessä ja se on yleensä vain hyvä asia. Rakentavasti käsiteltynä niistä selvitään entistä vahvempina. Keskustelu osoittaa, että toimintaa kohtaan on kiinnostusta ja näkemykset nähdään haastamisen arvoisina. Jos erilaista kantaa edustavat vain siirtyvät vaivihkaa sivuun, jää merkittävä osa resursseista ja mahdollisuuksista hyödyntämättä.

Vastaa