”Koronalaki” sai jatkoa

Aiempi väliaikainen laki yhdistysten kokousten järjestämisestä oli voimassa 30.9.2020 saakka. Nyt poikkeustilanteen voimassaoloa on jatkettu, kun korona näyttää edelleen aiheuttavan tarvetta säännöstellä kokoontumisia. Huom. kokousten siirtämistä myöhäisemmäksi ei siis ole jatkettu.

Yhdistykset voivat sallia etäosallistumisen ja asiamiehen käytön vuosikokouksissaan kesäkuun 2021 loppuun asti, vaikka sitä ei ole sallittu yhteisön säännöissä. Yhdistyksen hallitus voi myös väliaikaisen lain nojalla edellyttää ennakkoilmoittautumista kokouksiin. Ilmoittautumisen määräpäivä on enintään 2 viikkoa ennen kokousta.

Väliaikainen laki ei salli kokousten lykkäämistä yli lakiin tai yhdistyksen sääntöihin perustuvan määräajan yli.

Oikeusministeriö ohjeistaa, että osallistumistapojen valinnassa ja kokousten käytännön toteuttamisessa on syytä huomioida, että etäosallistumisessa ei välttämättä voida todeta varmasti, ketkä kaikki kokoukseen tosiasiassa osallistuvat jäsenten ja mahdollisten asiamiesten lisäksi.

Yhdistyksen hallituksen tulee antaa riittävät ohjeet etäosallistumiseen ja äänestyksiin. Vaikka käytännössä kaikki kokouksen osallistujat osallistuisivat etänä, tulee kokouksella tästä huolimatta olla fyysinen kokouspaikka.

Edit 29.10.2020: Tarkennettu ensimmäistä kappaletta. Lain määräaikoja ei siis sellaisenaan ole pidennetty, vaan uudella väliaikaisella lailla on sallittu etäkokoukset ja pakollinen ennakkoilmoittautuminen, vaikka yhdistyksen säännöissä siitä ei olisi määrätty.

Vastaa