Puheenjohtajan ero ja erottaminen

Yhdistyksen hallituksella on yhdistyslain mukaan oltava puheenjohtaja. Puheenjohtajan tehtävä on vapaaehtoinen ja määräaikainen luottamustoimi. Hallituksen puheenjohtajaa voidaan kutsua myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, vaikka yhdistyslaki ei sellaista tehtävää tunne. Joskus tulee eteen tehtävän hoitamisen päättäminen ennen määräajan päättymistä.

Vuosikymmeniä kestävän puheenjohtajuuden välttämiseksi voi säännöissä olla määräys puheenjohtajan kausien määrästä. Tällä säännöllä on monia etuja yhdistyksen ja puheenjohtajan kannalta.

Puheenjohtajan eroaminen

Hallituksen puheenjohtaja voi kesken kauden haluta pois tuosta tehtävästi. Se käy yksinkertaisesti ilmoittamalla siitä hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos ei pääse paikalle kokoukseen, riittää sähköposti tai puhelinsoitto. Vastuu puheenjohtajana loppuu saman tien, kun tieto tavoittaa hallituksen, mutta aiemmista tapahtumista vastuu säilyy.

Puheenjohtajuudesta eronnut voi jatkaa hallituksen jäsenenä, jos hän sääntöjen mukaan on myös hallituksen jäsen. Myöskään yhdistyksen jäsenyyteen eroaminen ei vaikuta. Tarvittaessa on siis muistettava erota näistä kaikista.

Varapuheenjohtajan rooli

Varapuheenjohtaja on valittu varsinaisen puheenjohtajan varahenkilöksi satunnaisten ja kestoltaan lyhyiden sijaisuuksien hoitamiseksi. Jos uuden puheenjohtajan valintaan on vähän aikaa (esim 3 kk), voi varapuheenjohtaja hoitaa tehtävää kunnes uusi puheenjohtaja on valittu.

Uudelleen valinta

Eronnut puheenjohtaja voi palata takaisin puheenjohtajan tehtävään vain uuden, sääntöjen mukaisen valinnan kautta. Uudelleenvalinta on aivan mahdollinen, jos muut valinnan ehdot täyttyvät.

Puheenjohtajan erottaminen

Puheenjohtajan voi erottaa tehtävästään sama taho, joka on hänet valinnutkin. Jos hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, erottamisesta päättää hallituksen yksinkertainen enemmistö.

Puheenjohtajan erottaminen voi olla myös määräaikainen, esimerkiksi jonkin asian tutkimisen ajaksi.

Valitusoikeus

Puheenjohtajan tehtävästä erottaminen on perusteltava ja siitä voi myös valittaa. Erottamisessa ei saa syllistyä syrjintään tai muuhun lainvastaiseen, eikä se saa perustua esimerkiksi mielipiteen vapauden rajoissa esitettyihin mielipiteisiin. Perusteeton tai lainvastainen erottaminen voi johtaa korvausvaatimuksiin, kunnianloukkaussyytteeseen tms.

Irtisanominen tai työsuhteen purku

Hieman erilainen tilanne on, jos puheenjohtaja on työsuhteessa, palkattu tehtäviään hoitamaan. Silloin sovellettavaksi tulee nippu työsuhteeseen liittyviä lakeja. Palkasta sovittaessa on selkeintä tehdä kirjallinen sopimus.

Jäsenyydestä erottaminen

Hallituksen ja yhdistyksen jäsenyydestä eroaminen tai erottaminen on eri prosessi. Vain puheenjohtajuudesta erotettu jatkaa muissa jäsenyyksissä normaalisti.