Rahat loppu, saisiko yhdistys vippiä?

Yhdistyksen toiminta edellyttää joskus enemmän rahavaroja, kuin yhdistyksellä on tilillä ja jäsenmaksuina tai muina tuloina koottavissa. Tarvitaan vierasta pääomaa. Yhdistysten lainan saantiin liittyen on sekalaista tietoa tarjolla. Seuraavassa muutamia tärkeimpiä havaintoja tarkastelussa tyyliin totta vai tarua. Mutta aluksi ohjeena, että ei kun kysymään, kyllä pankissa neuvotaan.

1) Rekisteröimätön yhdistys ei voi saada lainaa

Tarua. Rekisteröimätön yhdistys voi saada lainaa, mutta pankissa se käsitellään henkilörahoituksena ja laina tulee yhdistyksessä toimivien tai toimintaa tukevien henkilöiden henkilökohtaiselle vastuulle. Vastuusta ei pääse irti eroamalla yhdistyksestä.

Esimerkiksi rekisteröimätön porukka aikoo hankkia yhdessä harrastusvälineitä, joiden maksu katetaan myöhemmin niiden vuokrilla. Velka on henkilökohtainen, mutta vastaavasti vuokratulo on toimintaan osallisten henkilökohtaista tuloa. Toimintaa rahoittava taho voi vähentää tuloista maksamansa rahoituksen. Tässä tapauksessa rekisteröiminen selventäisi asiaa kovasti. Toinen vaihtoehto olisi tehdä yhteistyötä jonkin rekisteröityneen yhdistyksen kanssa.

2) Rekisteröity yhdistys saa lainaa omiin nimiinsä

Totta ja tarua. Lainan saanti on lainaneuvottelun tulos, ei automaatio. Pankin kanssa käytävissä neuvotteluissa selviää, onko mahdollista saada lainaa, millaiset vakuudet tarvitaan ja mikä on lainan korko ja muut yksityiskohdat. Yleisesti ottaen, mitä paremmat vakuudet, sitä pienempi korko. Jos vakuutta ei ole, tarvitaan soveltuvia henkilötakaajia. Lisäksi pankki arvioi yhdistyksen tulevaisuutta. Parhaat edellytykset lainan saamiseen on lakisääteisellä ja kiinteätä omaisuutta hallinnoivalla yhdistyksellä, kuten tiekunta.

3) Yhdistyksen hallitus on vastuussa velasta

Totta ja tarua. Velasta on vastuussa lainan ottaja, ja jos hän ei voi kantaa vastuutaan, takaajaksi ryhtynyt maksaa tai vakuudet realisoidaan. Rekisteröimättömän yhdistyksen tapauksessa yhdistyksen hallitus tai lainan nimiinsä ottaneet ovat vastuussa. Rekisteröidyn yhdistyksen tapauksessa vastuussa on yhdistys, mutta ei sen jäsenet. Yhdistyksen hallitus on aina vastuussa siitä, että lainaa ja vakuuksia hoidetaan ja ylläpidetään huolellisesti. Vastuuta ei siis voi kokonaan välttää.

4) Yhdistyksen jäsen voi joutua yllättäen vastuuseen velasta

Totta ja tarua. Yhdistyksen jäsen voi joutua velasta vastuuseen, jos on ollut siitä päättämässä ja aktiivisesti toiminut esimerkiksi yhdistyksen hallinnossa niin, että yhdistyksen velanmaksukyky on heikentynyt. Rekisteröimättömän yhdistyksen lainan henkilökohtaisuus tai takausvastuun konkretisoituminen ei voi tulla yllätyksenä, vaan siihen on varauduttava jo sitoutuessa. Liian sinisilmäinen ei saa olla. Yhdistyksen rivijäsen ei kuitenkaan hyvin todennäköisesti joudu vastuuseen veloista.

5) Yhdistyksen lainaan tarvitaan henkilötakaus

Tarua. Yhdistyksen lainan vakuuteta voi olla myös yhdistyksen omaisuus. Tavallista on myös, että kunta takaa alueellaan toimivan yhdistyksen väliaikaisen rahoitustarpeen esimerkiksi silloin, kun avustus projektiin saadaan jälkikäteen, mutta rahaa tarvitaan jo rakennusvaiheessa.

Vastaa