Jäsenyys yhdistyksessä, onko se ehdoton oikeus?

Asialista.net -sivuston asiantuntijoille on tullut muutama kysymys yhdistyksen jäsenyydestä. Esimerkiksi, onko yhdistyksen pakko hyväksyä jäsenyys ja miten jäseniä saa ryhmitellä?

Jäsenlajeja ja jäsenen hyväksymistä on käsitelty valikosta avautuvilla sivuilla. Yleisesti voi todeta, että jossakin on jotain pielessä, jos yhdistys ei hyväksy kaikkia yhdistyksen toiminnan ja tarkoitusperät hyväksyviä henkilöitä jäsenikseen. Jos hyväksymättömyys kohdistuu tiettyyn henkilöön tai henkilöryhmään, voi kyse olla syrjinnästä, joka on laissa kielletty. Yleishyödyllisen yhdistyksen tulee lähtökohtaisesti olla kaikille avoin. Esimerkiksi sukuseurat eivät ole vakiintuneen verotuskäytännön mukaan yleishyödyllisiä yhteisöjä ja siten maksavat veroja tuloistaan.

Jäsenen erottaminen on sitten toinen asia, johon on olemassa toimintamalleja. Jäsenmaksun maksamattomuus on selkeä tapaus, mutta toimintaan perustuva erottaminen vaatii jo huolellisemman tarkastelun. Pelkkä erilainen mielipide ei ole erottamisperuste.

Jäsenten ryhmittelyssä olennaista on muodattaa lakeja ja toimia kaikkien jäsenten kannalta tasa-arvoisesti. Tämä ei tarkoita, että jokaista on kohdeltava samalla tavalla. Perustellusta syystä eri jäsenryhmillä voi olla esimerkiksi erilainen jäsenmaksu.

Erimielisyydet näissä asioissa käsitellään viime kädessä oikeudessa. Kuka tahansa, joka kokee oikeuksiaan loukatun, voi nostaa asiasta kanteen. Oikeudessa esimerkiksi yhdistys joutuu todennäköisesti ilmaisemaan syyt, miksi ei ole jäsenyyttä hyväksynyt.

Vastaa