Väliaikainen yhdistyslain muutos

Lisäys: Tässä tekstissä kuvatun lain ​Eduskunta hyväksyi perjantaina 24. huhtikuuta täysistunnon toisessa käsittelyssä. Yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Koronatilanteen takia asetettujen kokoontumisrajoitusten takia monen yhdistyksen sääntömääräisten kokousten järjestäminen hankaloitui keväällä 2020. Kokouksen järjestäminen verkossa ja asiamiehen käyttäminen kokouksessa on mahdollista vain, jos säännöissä on tällaisesta määrätty. Periaatteessa yhdistys voisi järjestää sääntöjen vastaisestikin kokouksen ja tehdä päätöksiä. Riski olisi kuitenkin, että joku valittaa ja kokous näin mitätöityy. Sääntöjen ja lain tahallinen, vaikkakin tarpeellinen noudattamattomuus olisi myös yhdistyksen hallitukselta kovin huonoa hallintotapaa.

Eduskunnassa on tilanteen helpottamiseksi käsittelyssä väliaikainen laki, jolla kokousten järjestämistä helpotetaan. Laki koskee yhdistysten lisäksi monia muitakin yhteisöjä. Yhdistyksen hallitus saa valtaa järjestellä kokouksen tilanteeseen sopivalla tavalla – lain puitteissa tietenkin edelleen. Laki mahdollistaa seuraavia asioita yhdistysten kohdalla (lyhennelmä):

Yhdistyslaista poiketen

– yhdistyksen kokous, joka sääntöjen mukaan tulisi järjestää elokuun 2020 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2020 loppuun mennessä.

– yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

– yhdistyksen hallitus voi sallia osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä.

– yhdistyksen hallitus voi päättää, että syyskuun 2020 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Vastaa