Lahjoitusten käsittely

Yhdistysten tulot kertyvät erilaisista lähteistä ja niistä saatavista eristä. Useimmiten säännöissä mainitaan rahoitusmuotona myös testamentit ja lahjoitukset. Lahjoitusten ja lahjojen ero on lähinnä se, että lahja ansaitaan tavalla tai toisella ja sen arvo on pieni. Lahjan taustalla voi olla jokin saavutus tai merkkipäivä, mutta lahjoitus on usein lähestulkoon yllätys ilman erityistä aihetta. Merkittäviä lahjoja käsitellään kuten lahjoituksia.

    • Miten yhdistyksen tulisi käsitellä lahjoituksia?
    • Miten lahjoitus merkitään kirjanpitoon?
    • Täytyykö lahjoituksen käyttöä eritellä?
    • Mitä, jos lahjoitukseen liittyy ehtoja eikä niitä voida enää noudattaa?
    • Mitä jos lahjoitus ei ole selvää rahaa, vaan tavaraa tai kiinteää omaisuutta?

Lisätietoja uudelta sivulta Lahjoitukset.

Vastaa