Palvelut

Tässä valikossa on kuvaus ja linkki jokaiseen tarjolla olevaan palveluun. Alavalikossa hinnasto on kunkin palvelun hinta. Palvelut on toteutettu suomalaisen yrityksen suomessa sijaitsevalle palvelimelle. Palveluista ajetaan varmuuskopio päivittäin.

Kaikille palveluille yhteiset Palvelujen toimitusehdot

Yleistä

Palvelut on tarkoitetty pienen yhdistyksen tai yrityksen käyttöön. Palvelut toimitetaan web-selaimella käytettävinä, ohjelmistojen koodi ei ole käyttäjien hallinnassa, mutta ohjelmissa on mm. valikoita, joiden sisältöön ohjelmien käyttäjä voivat vaikuttaa.

Myyjä = Ohjelmiston toimittaja ja palvelun ylläpitäjä.
Admin = Myyjää edustava ohjelmiston käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien ylläpitäjä.
Asiakas = Palvelua käyttävä yhdistys (tai muu yhteisö).
Käyttäjä = Asiakkaan nimeämä vastuuhenkilö tai käyttäjätunnus, jolla on oikeus muokata Asiakkaan omistamia tietoja.
Lukija = Asiakkaan nimeämä henkilö tai käyttäjätunnus, jolla on oikeus katsella Asiakkaan omistamia tietoja.

Käyttöehdot ja vastuut

Myyjän vastuu

 • Myyjä sitoutuu ylläpitämään palvelua kuluvan ja seuraavan vuoden ajan, mikäli palvelu on näiltä osin maksettu.
 • Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on tilaushetkellä. Käyttäjä on velvollinen testaamaan sen soveltuvuuden käyttöönsä.
 • Myyjän vastuu mistä tahansa syystä aiheutuvista ohjelmistovirheistä, tietomurroista ja vastaavista ongelmista rajoittuu saamatta jääneen palvelun hintaan.
 • Myyjä ei vastaa verkkoyhteyksistä tai wehhostin palvelujen saatavuudesta tai vastaavista syistä aiheutuneista katkoksista.
 • Myyjä ei vastaa mistään muistakaan suorista tai epäsuorista kustannuksista, jotka aiheutuvat ongelmista palvelun käytössä tai käytettävyydessä.
 • Myyjä huolehtii ja vastaa osaltaan, että käyttäjätietoja, palveluihin talletettuja tietoja tai vastaavia Käyttäjän omistamia tietoja ei saateta kolmannen osapuolen tietoon.
 • Myyjä kehittää ohjelmistoa normaalin tuotekehityksen mukaisesti ja uudet tai muokatut ominaisuudet ovat heti kaikkien Asiakkaiden käytettävissä.
 • Myyjä pitää ohjelmiston luotettavan suomalaisen palveluntarjoajan webhost-palvelussa, josta ajetaan varmuuskopio kerran päivässä.
 • Myyjällä on oikeus tarkistaa hintoja vuosittain. Tarkistuksesta ilmoitetaan Asiakkaille vähintään 1 kuukausi ennen uuden hinnaston soveltamista. Ilmoitus voi olla palvelun etusivulla tai se lähetteään sähköpostilla.
 • Myyjällä on oikeus irtisanoa palvelu, jos Asiakas syyllistyy väärinkäytöksiin tai palvelun toimittaminen on muutoin ilmeisen kohtuutonta. Väärinkäytöstapauksissa tai -epäilyissä palvelu voidaan sulkea heti asian vaatiman selvittelyn ajaksi.
 • Myyjä säilyttää kaiken Asiakkaan järjestelmässä ylläpitämän datan sekä järjestelmän lokiin kirjautuvat tiedot voimassa olevan asiakkuuden mukaisen ajan.
 • Käyttäjän peruutettua tilauksen kaikki Asiakkaan data hävitetään pysyvästi, eikä sitä voi palauttaa.
 • Myyjä tai myyjän valtuuttamat käsittelevät tietokannassa olevia tietoja vain Asiakkaan pyynnöstä tai mikäli tietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisten vaatimusten takia. Koneellisesti toetoja käsitellään tietokannan ylläpidon, kuten uusien tai muutettujen ominaisuuksien asentamisen tai varmuuskopioinnin takia.
 • Kaikki Myyjän nimissä tietoja käsittelevät ovat allekirjoittaneet Myyjän edellyttämän kirjallisen eettisen sopimuksen ja vaitiolositoumuksen.

Asiakkaan vastuu

 • Asiakas saa käyttää ohjelmistoa vain käyttöohjeissa kuvattuun käyttöön.
 • Asiakas vastaa, että henkilökohtaiset salasanat on vaihdettu ja ne säilytetään asianmukaisesti.
 • Asiakas vastaa yhteystietojen ja vastaavien tilaukseen liittyvien asioiden ajantasaisuudesta ilmoittamalla muutoksista viipymättä Myyjälle.
 • Asiakas vastaa itse tietojen varmuuskopioinnista (esim. tuloste ohjelmiston kautta), mikäli järjestelmän normaali varmuuskopiointi ei riitä.
 • Asiakas vastaa vastuullaan olevalla tunnuksella tapahtuvan väärinkäytön, tietomurron tai tietojen sabotoinnin Myyjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista kustannuksista kohtuullisuuden periaatteella.
 • Asiakas ei saa kierrättää käyttäjätunnuksia (henkilökohtaisia) tai tapahtumia (kertakäyttöisiä).
 • Myös käyttämättömästä palvelusta on Myyjällä oikeus veloittaa ylläpitomaksu.
 • Maksettu palvelu on määräaikainen sopimus, josta ei makseta hyvitystä tai palautusta tässä ohjeessa mainittuja tapauksia lukuunottamatta.
 • Asiakas voi irtisanoa palvelun laskutusjakson päättymiseen milloin tahansa, mutta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen uuden laskutusjakson alkua.

Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Mikäli palvelusta aiheutuu erimielisyyttä, pyritään asia ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.
Mikäli asiasta ei päästä sopimukseen, käsitellään asia normaalina Myyjän ja Asiakkaan välisenä erimielisyytenä.

Hinnasto

Kulloinkin voimassa oleva hinnasto julkaistaan www-sivuilla.
Toteutumaan (esim. kirjausten määrään) perustuva palvelu laskutetaan avattaessa arvion mukaan. Käyttömäärän ylittyessä Asiakkaalla on kaksi viikkoa aikaa hankkia lisää palvelua. Käyttämätön osuus palautetaan palvelun käytön päättyessä tai siirretään seuraavalle jaksolle.

Pääasiallinen hinnoittelumalli on seuraava:

 • Palvelun avaus (kertamaksu, sisältää yhden Asiakaskohtaisen käyttäjätunnuksen avaamisen) n €
 • Palvelun ylläpito n €/12 kk:n jakso sisältäen hinnaston mukaisen tapahtumamäärän ja ylittävä osuus hinnaston mukaan.
 • Lisäkäyttäjät n €/tunnus (kertamaksu)
 • Räätälöinti, perustietojen syöttö järjestelmään käsin tai koneellisesti tai muut erilliset pyynnöt n €/h tai tarjous.

Suositeltavaa on, että Asiakkaalla on käytettävissä vähintään kaksi käyttäjätunnusta.