Omaisuusluettelo

Yhdistyksille kertyy vuosien aikana omaisuutta. Osa voi olla rahallisesti vähäarvoista, mutta käyttöarvoltaan tai yhdistyksen historian kannalta tärkeätä. Hallituksen tehtävä on ylläpitää luetteloa sellaisesta omaisuudesta, jolla on yhdistykselle merkitystä. Hallituksen on myös tehtävä linjaus, millainen omaisuus ja miten rekisteriin merkitään.

Vaikka omaisuus olisi heti hankittaessa merkitty menoksi, kokonaan vuosipoistoina poistettu tai saatu lahjaksi, tulee se merkitä omaisuusluetteloon. Erityisen tärkeätä on merkitä luetteloon ja tietää millaista ja missä on taseessa oleva omaisuus.

Yksinkertaisimmillaan omaisuusluettelossa on omaisuuserän

  • numero tai inventaariotunnus tai muu yksilöintitieto
  • nimitys
  • mahdollinen lisätieto (kunto, hankintalähde, valokuva)
  • tasearvo, myyntiarvo tms.
  • sijainti tai säilytys- tai käyttöpaikka
  • vastuuhenkilö

Omaisuusluettelo on tarpeen, jotta koko ajan tiedetään mitä omaisuutta ja missä yhdistyksellä on. Tarpeen se voi olla myös, jos omaisuutta tuhoutuu tai varastetaan. Omaisuuden merkitseminen ja valokuvaaminen ei ole lainkaan huono ajatus.

Tilin-/toiminnantarkastajien tulee tarkistaa, että yhdistyksellä on omaisuusluettelo ja että se on ajan tasalla.

Tämän sivuston yhteydessä pilvipalveluna toimitettava omaisuusluettelo on kätevä tapa hoitaa omaisuusluettelo yhdessä paikassa ja vain valtuutettujen henkilöiden nähtävillä.