Budjetti vai talousarvio?

Yhdistysten on tehtävä talouden hoitamista varten ennakolta suunnitelma vähintään seuraavaksi vuodeksi. Joskus taloutta täytyy suunnitella pitemmällekin ajalle, kun velkojen, poistojen ja omaisuuden hoitamisen taloudelliset vaikutukset ulottuvat pitkällekin aikavälille.

Talouden hoitamisesta vastaa hallitus. Hallituksen on tehtävä myös ehdotus yhdistyksen kokoukselle seuraavan vuoden budjetiksi eli talousarvioksi. Yhdistyksen kokous voi tehdä esitykseen muutoksia, mutta hyväksymisen jälkeen hallituksen tulee käyttää päätöksen mukaista suunnitelmaa sitovana ja siitä poikkeamiseen on oltaa selvät perusteet. Tarvittaessa yhdistyksen kokous voi tarkentaa talousarviota esimerkiksi syyskokouksessa, mikäli se kokoukselle lain ja sääntöjen mukaisessa järjestyksessä esitetään.

Termeinä budjetti ja talousarvio ovat täysin identtiset. Sana budjetti on usein kätevämpi käyttää, mutta sana talousarvio on virallisempi suomenkielinen termi. Esimerkiksi eduskunnan hyväksyttäväksi esitettävää talousarviota käsittelee hallitus budjettiriihessä.

Sana budjetti antaa googlen hakuun n. 2 440 000 vastausta ja talousarvio 1 420 000, eli budjetti on suositumpi. Useissa kielissä budjettia tarkoittava sana ’budget, löytää vastaavasti viittauksia reilusti yli miljardin. Sana budjetti juontaa ranskalaisesta sanasta ’bougette’, joka tarkoitti alunperin pientä laukkua, jossa saattoi olla ihmisen koko omaisuus.

On siis aivan yhtä oikein puhua talousarviosta tai budjetista ja oletusarvona voi pitää, että myös kuulijat tämän ymmärtävät. Vaikka kokouksessa vahvistetaan sääntöjen mukaan talousarvio, mutta asian otsikoissa ja kokouskutsussa mainitaan budjetti, ei kyse ole muoto- tai muustakaan virheestä.

Vastaa