Yhdistyslainsäädännön muutoksia 2022 ja 2023

Yhdistyksiä koskeva lainsäädäntö muuttui heinäkuussa 2022 ja helmikuussa 2023. Muutoksista mikään ei ollut velvoittava vaan muutokset antoivat uusia mahdollisuuksia ja joustavuutta toimintaan. Välttämättä mitään muutoksia sääntöihin tai toimintaan ei tarvitse tehdä.

Osallistuminen kokouksiin

Etäosallistuminen yhdistyksen on mahdollista, jos yhdistyksen säännöissä ei kielletä ja hallitus sellaisen mahdollisuuden järjestää. Aiemmin tämä piti olla erikseen säännöissä mahdollistettu. Kokouskutsussa on oltava riittävä ohjeistus etäosallistumisen menettelyistä. Etäosallistuminen voi rajata oikeuksia kutsussa mainitulla tavalla. Esimerkiksi etäosallistujilta voi olla puheenvuorot tai äänestys rajoitettu.

Jatka lukemista ”Yhdistyslainsäädännön muutoksia 2022 ja 2023”

Tietosuojan muutoksia

Monissa yhdistyksissä pohditaan vielä, mitä kaikkia asioita pitääkään kirjoittaa siihen pakolliseen selosteeseen, jonka pohjan voi kätevästi kopioida joltakin toiselta yhdistykseltä. Ja kuka on vapaaehtoinen vastuullinen, eli se henkilö joka sitten, kun jotain sattuu, “joutuu linnaan”.

Huoli pois, lakeja on muutettu jo vuosia sitten. No, aivan huolettomaksi ei voi heittäytyä. Kumottu henkilötietolaki (523/1999) vaati rekisteriselosteen laatimista ja antoi määräykset, mitä siitä vähintään piti ilmetä. Lisäksi laki antoi seikkaperäisiä ohjeita arkaluonteisten tietojen käsittelystä, käyttötapauksista, kuten sukututkimuksesta ja henkilömatrikkeleista sekä tietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta yms.

Tietosuojalaki (1050/2018) kumosi ja korvasi henkilötietolain. Kun laki ei enää vaadi rekisteriselosteen laatimista, mitkä sitten ovat keskeiset asiat, jotka yhdistyksen on huomioitava lakisääteistä jäsenrekisteriä ylläpitäessään?

Jatka lukemista ”Tietosuojan muutoksia”

Nimenkirjoittajat, mitä he kirjoittelevat?

Jokaisella yhdistyksellä on vähintään yksi nimenkirjoittaja, mutta kaikissa yhdistyksissä ei tiedetä, mitä ylipäätään ovat nimenkirjoittajan oikeudet ja tehtävät. Joskus nimenkirjoittajat yhdistetään esimerkiksi yhdistykselle tulevien laskujen hyväksymisoikeuteen tai lähtevän postin allekirjoituksiin. Näin voikin olla, jos nimenkirjoittamisoikeus on säännöissä tai hallituksen antamassa ohjeistuksessa asiaan liitetty.

Jatka lukemista ”Nimenkirjoittajat, mitä he kirjoittelevat?”

Yhdistys, tapahtuma ja vastuut

Jos yhdistys järjestää tapahtuman tai tarjoaa jotain toimintaa, millainen vastuu siitä syntyy, miten vastuu tulisi huomioida? Esimerkiksi, mitä yhdistyksen tapahtuman kannalta tarkoittaa tämä lisäys tapahtumakutsussa: “Tapahtumaan osallistuminen omalla vastuulla. Muista huolehtia omasta vakuutusturvastasi!

– Ei tuo tarkoita oikeastaan mitään. Toivottavasti ei ainakaan sitä, että yhdistys täysin laiminlyö oman huolellisuusvelvoitteensa. Vakuutusturvan osalta parempi olisi ehkä ilmoittaa, että “Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta.” Tälläkään ei sinänsä ole suurta merkitystä, mutta tuo selvästi esiin, että järjestäjä ei ole ottanut vapaaehtoista tapaturmavakuutusta. Näistä lisätietoja löytyy kaikista vakuutusyhtiöistä. Vakuutus voidaan rajoittaa koskemaan myös esimerkiksi talkoisiin osallistuvia tai vain yhdistyksen jäseniä. Tapaturmavakuutuksen lisäksi voi tulla kysymykseen vastuuvakuutus.

Jatka lukemista ”Yhdistys, tapahtuma ja vastuut”

Syksy ja talousarvio saapuvat

Syksy on seuraavan vuoden toiminnan suunnittelun aikaa. Toimintaa ja sen rahoitusta pohtii hallitus tai erikseen asetettu työryhmä. Hallitus ei laadi talousarviota, vaan talousarvioehdotuksen. Lopullisesta toiminnan suunnitelmista päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous voi päättää talousarviosta mitä tahansa, mutta yleensä yhdistyksen kokouksen päättämät muutokset hallituksen hyvin valmistelemaan ehdotukseen ovat pieniä. Hallitus on osaltaan kuunnellut jäsenistöä jo ehdotuksen laatimisen yhteydessä ja varmistanut yksityiskohtia, kuten resurssien riittävyyden suunnitelmien toteuttamiseen.

Jatka lukemista ”Syksy ja talousarvio saapuvat”

Puheenjohtajan ero ja erottaminen

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tehtävä on vapaaehtoinen ja määräaikainen luottamustoimi. Hallituksen puheenjohtajaa voidaan kutsua myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, mutta yhdistyslaki ei sellaista tehtävää tunne. Joskus tulee eteen tehtävän hoitamisen päättäminen ennen määräajan päättymistä.

Vuosikymmeniä kestävän puheenjohtajuuden välttämiseksi voi säännöissä olla määräys puheenjohtajan kausien määrästä. Tällä säännöllä on monia etuja yhdistyksen ja puheenjohtajan kannalta.

Jatka lukemista ”Puheenjohtajan ero ja erottaminen”

Yhdistyslaki uudistuu

Asialista.net ei normaalisti ota kantaa poliittisiin asioihin tai kommentoi lainsäädäntöä. Tekeillä oleva yhdistyslain uudistus on kuitenkin herättänyt keskustelua, mutta jäänyt suurelta yleisöltä lähes huomiotta. Uudistus toteutuessaan tuo joissakin tapauksissa yhdistyksille merkittäviä uudistuksia. Taustalla on lainsäädännön mukautuminen yhteiskunnan ja toimintatapojen muutoksiin.

Jatka lukemista ”Yhdistyslaki uudistuu”

Vuodenvaihteen toimia yhdistyksissä

Tuoko vuodenvaihde jotain pakollista huomioitavaa yhdistyksissä? Kyllä tuo, mutta asioita, jotka ehtii hoitaa ns. pyhien jälkeenkin. Useat asioista voi ja kannattaa hoitaa ennakolta, että asiat jatkuvat sujuvasti uudella vuodella.

Vuodenvaihteessa tulevat voimaan monet hallinnossa tehdyt henkilövaihdokset. Kahden kokouksen mallissa hallitus on valittu syksyllä ja tulee vastuulliseksi vuodenvaihteessa. Yhden kokouksen mallissa hallitus aloittaa yleensä heti valintakokouksen jälkeen, eli hallitus on vastuullinen kahden osittaisen tilikauden aikana. Uuden hallituksen ensimmäiseen kokoukseen on joskus tapana kutsua edellinenkin hallitus ja näin varmistaa sujuvaa tiedon siirtymistä.

Jatka lukemista ”Vuodenvaihteen toimia yhdistyksissä”

Kokouskutsu, kelpaako puhelinsoitto?

Yhdistystoimijoille on joskus yllätys, että kokouskutsusta säädetään yhdistyslaissa. Kutsuminen on rutiini, johon liittyy muotoseikkoja. Muotoseikat voivat antaa välineen kumota kokouksen päätökset ja näin koko kokous on järjestettävä mahdollisesti uudelleen.

Asialista.net keräsi kokouskutsuun liittyviä asioita Kokoustekniikka-osioon sivulle Kokouskutsu – kannattaa tutustua.

Vaikeaksi kokoustaminen menee, jos asiat jakavat voimakkaasti henkilöitä eri ryhmiin. Käy helposti niin, että asioiden sijaan alkavat henkilöt riidellä ja toiminta hankaloituu. Osaltaan asioiden kärjistymistä estävät selkeät pelisäännöt.

Jatka lukemista ”Kokouskutsu, kelpaako puhelinsoitto?”